MAXUS

PREPARATO CHARAKTERISTIKOS SANTRAUKA

PAVADINIMAS

Maxus G100 vet;

SUDĖTIS

1kg produkto sudėtyje veiklioji medžiaga – Avilamicinas (100ml).

PAGALBINĖS MEDŽAGOS

Mineralinė alyva ir ryžių lukštai.

FARMACINĖ FORMA

Granuliuoti milteliai.

ATCvet. kodas: QJ01 – sisteminio naudojimo, antibakterinis veterinarijos produktas.

Avilamicinas – oligosacharidinis antibiotikas. Jis suteikia antimikrobinį poveikį, slopina jautrių mikroorganizmų baltymų sintezę. Pirmiausia veikia teigiamas bakterijas (pvz. Clostridium perfringens, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), neperduodamas kryžminio poveikio kitiems mikroorganizmams.
Avilamicinas yra prastai absorbuojamas, todėl svarbu, kad žarnyno trakte nebūtų infekcijos. Absorbcijos koeficientas plazmoje yra toks mažas, jog neįmanoma jo išmatuoti ar apskaičiuoti.

Vištų mėšle avilamicinas ar jo metabolitai greitai išsisklaido dirvožemyje, todėl pavojaus aplinkai nėra.

KLINIKINIAI DUOMENYS

Tikslinės rūšys

Viščiukai.

Kam naudojamas

Viščiukų sukeltos enterito bakterijos, jautrių mikroorganizmų gydymui.

Kontraindikacijos

Nežinoma.

Pašalinis poveikis

Nepageidaujamo poveikio nėra. Avilamicino šėrimo laikotarpis 3000ppm per 62 dienų laikotarpį.

Naudojimo atsargumo priemonės

Veislinių naminių paukščių saugumas nebuvo įvertintas.

Galimas naudojimas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu

Atliktų tyrimų metu su pelėmis, žiurkėmis ir triušiais, teratogeninis, toksiškas ar reprodukcinis – toksinis poveikis nebuvo nustatytas.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais

Nepastebėta.

Vartojimo metodai gyvūnams pagal amžių

Pirmąsias 2 gyvenimo savaites, į 1 toną pašarų įmaišyti 10g avilamicino. Dozė prieš nekrotinio enterito gydymą – 1 tonoje pašarų 20g avilamicino ( arba 200g produkto 1 tonai pašarų) per 7 dienas.

Nepageidaujamas poveikis (simptomai, neatidėliotinos priemonės, priešnuodžiai):

Ilgai vartojant avilamiciną, net iki 300 kartų padidinus dozę, viščiukams nesukėlė nepageidaujamo ar toksinio poveikio.

Specialieji įspėjimai

Kartu vartojant Ksilazin produktą ar kitus vaistus, kurie slopinančiai veikia centrinę nervų sistemą (barbitūratai, vaistai, anestetikai, fenotiazinai) gali sustiprinti CSN depresiją.

Išlaukos laikotarpis

0 dienų.

Specialios atsargumo priemonės žmonėms, naudojantiems vaistą gyvūnams

Dirbant su vaistu, reikia laikytis bendrųjų asmens higienos taisyklių ir saugos, kuri reikalinga dirbant su veterinariniu vaistu.